การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Bitcoin

Bitcoin ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 7.97% จาก 19,143 ไปยัง 20,753.91 ในช่วง 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment