การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ USDJPY

USDJPY ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 2.64% จาก 140.434 ไปยัง 143.99 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment