กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Natural Gas?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 9.36% ของ Natural Gas จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 22 ชั่วโมง


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment