การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ GBPUSD

GBPUSD ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 5.43% จาก 1.20709 ไปยัง 1.15467 ในช่วง 24 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment