แท่งเทียน bearish 4 ชั่วโมง 7 แท่งติดต่อกันสำหรับ Sweden 30

Sweden 30 ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน 4 ชั่วโมง 7 แท่งติดต่อกันจาก 1972.0500 ไปยัง 1881.3400 ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment