การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ EU Stocks 50

EU Stocks 50 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 3.39% จาก 3580.3 ไปยัง 3457.9 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment