Aave sắp bật lên hay bứt ra

Aave đang hướng tới một đường của 80.9700. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Aave có thể chạm mức 80.9700 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment