แท่งเทียน bearish รายวัน 4 แท่งติดต่อกันสำหรับ Facebook

Facebook ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 4 แท่งติดต่อกันจาก 168.68 ไปยัง 163.03 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment