กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Spain 35?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการเกิดแท่งเทียน 6 แท่งติดต่อกันครั้งล่าสุดของ Spain 35 จะไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในช่วง 2 วันที่ผ่านมานี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment