กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ PLATINUM?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 2.8% ของ PLATINUM จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 9 ชั่วโมง


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment