DOWJONES 30 chạm đường giá quan trọng

DOWJONES 30 đã phá vỡ 32635.8008 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, DOWJONES 30 có thể tiến gần mức 31740.3008 trong vòng 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment