แท่งเทียน bearish รายวัน 6 แท่งติดต่อกันสำหรับ Spain 35

Spain 35 ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 6 แท่งติดต่อกันจาก 8533.0000 ไปยัง 8186.0000 ในช่วง 9 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment