การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Norway 25

Norway 25 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 9.39% จาก 1051.27 ไปยัง 1158.13 ในช่วง 40 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment