การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 5.79% จาก 307.94 ไปยัง 288.72 ในช่วง 7 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment