Netherlands 25 chạm đường giá quan trọng

Netherlands 25 đã phá vỡ 714.9800 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Netherlands 25 có thể tiến gần mức 703.4760 trong vòng 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment