แท่งเทียน bullish รายวัน 6 แท่งติดต่อกันสำหรับ Natural Gas

Natural Gas ได้เคลื่อนที่สูงขึ้นหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 6 แท่งติดต่อกันจาก 7.6190 ไปยัง 8.8160 ในช่วง 8 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment