การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Bank of America

Bank of America ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 20.11% จาก 30.01 ไปยัง 36.25 ในช่วง 34 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment