การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ EURNOK

EURNOK ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 0.81% จาก 9.7831 ไปยัง 9.8691 ในช่วง 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment