การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Singapore Index

Singapore Index ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 10.06% จาก 285.2 ไปยัง 310.6 ในช่วง 29 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment