การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ DOWJONES 30

DOWJONES 30 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 7.01% จาก 30600.8 ไปยัง 32899.8 ในช่วง 27 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment