การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Apple

Apple ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 20.9% จาก 137.48 ไปยัง 164.9 ในช่วง 41 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment