AUDCAD กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 0.9137

AUDCAD กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ แนวรับ ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 8 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 2 วันถัดไป


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment