การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Apple

Apple ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 21.43% จาก 137.48 ไปยัง 165.62 ในช่วง 37 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment