การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Amazon.com

Amazon.com ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 26.24% จาก 106.96 ไปยัง 139.63 ในช่วง 23 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment