กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ EU Stocks 50?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 8.36% ของ EU Stocks 50 จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 20 วัน


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment