การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ EOS

EOS ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 13.56% จาก 1.3569 ไปยัง 1.1681 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment