การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Amazon.com

Amazon.com ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 19.35% จาก 114.87 ไปยัง 136.82 ในช่วง 4 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment