Italy 40 đã phá vỡ đường giá 21428.0000 quan trọng

Italy 40 đã phá vỡ đường kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 22 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 22148.6992 trong 2 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment