การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Bitcoin Cash SV

Bitcoin Cash SV ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 14.68% จาก 53.86 ไปยัง 61.34 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment