การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Netherlands 25

Netherlands 25 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 9.85% จาก 662.7 ไปยัง 717.78 ในช่วง 24 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment