การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Ethereum

Ethereum ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 43.37% จาก 1037.42 ไปยัง 1597.71 ในช่วง 13 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment