การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ EURNOK

EURNOK ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 1.09% จาก 10.1459 ไปยัง 10.0312 ในช่วง 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment