การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ USDJPY

USDJPY ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 2.09% จาก 137.63 ไปยัง 136.069 ในช่วง 10 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment