การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Uniswap

Uniswap ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 46.92% จาก 5.102 ไปยัง 7.334 ในช่วง 21 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment