Điều gì sẽ xảy ra với GOLD?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi GOLD để xem liệu sự biến động 8,4% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 36 ngày.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment