กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ GoPro Inc?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 19.4% ของ GoPro Inc จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 6 วัน


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment