การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ VeChain

VeChain ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 12.28% จาก 0.02412 ไปยัง 0.02725 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment