Australia 200 chạm đường giá quan trọng

Australia 200 đã phá vỡ 6714.0000 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Australia 200 có thể tiến gần mức 6797.1001 trong vòng 4 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment