การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Italy 40

Italy 40 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 4.58% จาก 21479.0 ไปยัง 20507.0 ในช่วง 3 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment