Litecoin tiến gần mức kháng cự của Mô hình Kênh đi Lên

Litecoin đang tiến gần đường kháng cự của Mô hình Kênh đi Lên. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 16 giờ gần đây nhất. Nếu nó chạm đường này một lần nữa, nó sẽ làm như vậy trong 5 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment