การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ EU Stocks 50

EU Stocks 50 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 8.17% จาก 4,031.5 ไปยัง 4,371 ในช่วง 39 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment