การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ OIL BRENT

OIL BRENT ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 13.04% จาก 113.36 ไปยัง 97.07 ในช่วง 15 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment