การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Uniswap

Uniswap ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 29.27% จาก 5.102 ไปยัง 6.453 ในช่วง 11 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment