การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ PLATINUM

PLATINUM ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 15.97% จาก 1015.66 ไปยัง 858.57 ในช่วง 32 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment