การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Italy 40

Italy 40 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 15.65% จาก 24772.0 ไปยัง 20932.0 ในช่วง 39 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment