การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ PLATINUM

PLATINUM ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 14.25% จาก 1015.66 ไปยัง 876.08 ในช่วง 27 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment