Chúng ta có nên mong đợi xu hướng tăng trên USDNOK không?

Sự bứt ra của USDNOK qua đường giá 9.8840 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, USDNOK có thể chạm mức 9.9841 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment