Chúng ta có nên mong đợi xu hướng giảm trên AUDCHF không?

Sự bứt ra của AUDCHF qua đường giá 0.6618 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, AUDCHF có thể chạm mức 0.6594 trong vòng 13 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment