Natural Gas sẽ biến động tới đâu?

Biến động 23,92% trong 20 ngày trên Natural Gas không được chú ý. Bạn có thể bắt đầu xem xét điểm tiếp theo của nó, sự tiếp tục của xu hướng giảm hiện tại, hoặc sự đảo ngược của chiều hướng trước đó.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment