การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Pfizer

Pfizer ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 6% จาก 47.32 ไปยัง 50.2 ในช่วง 3 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment